Ile węgla potrzebujesz? Jak dobrać odpowiednią ilość na zimę?

Początki osadzania się węgla kamiennego (który jest skałą osadową) datujemy na karbon przypadający w erze paleozoicznej. Powstał on ze szczątków roślin. te obumarłe rośliny przebywały warunkach beztlenowych więc doszło do uwęglenia. W Polsce węgiel kamienny wydobywa się w Zagłębiu Lubelskim, Zagłębiu Górnośląskim oraz Rybnickim Zagłębiu Węglowym.

Jakkolwiek Polska to kraj zasobny w czarne złoto o dużych złożach węgla, więc zostaje on na naszych terenach dosyć intensywnie wykorzystywany.
Pewną ilość wydobytego węgla kamiennego wywozimy do Europy zachodniej.
Na terenie naszego kraju odkrywa się ok. 60 mld ton węgla, co reprezentuje 4% ogólnoświatowych zasobów. Plasujemy się w światowej czołówce państw prowadzących wydobycie węgla. Tymczasem nasze zapasy nie starczą na długo. Fachowcy prorokują, iż czarne złoto w Polsce skończy się na przestrzeni 30 lub 40 lat. Do tego dochodzi fakt, iż na początku lat 90-tych wypełniono program restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego. W rezultacie tej restrukturyzacji obniżono zużycie zasobów surowca, m.in. dzięki obniżeniu granicznego pułapugłębokości złóż.
Trzeba sobie także zdać sprawę z tego, że polski węgiel nie jest najłatwiejszy i najtańszy w pozyskiwaniu. Zawiera w sobie spore dawek siarki, a do tego mieści się na stosunkowo znaczących głębokościach Na przykład w Australii 65 % węgla jest wydobywane z kopalni odkrywkowych.
W ciągu minionychkilkudziesięciu lat wydobycie węgla kamiennego w kraju nad Wisłą zminimalizowało się z uwagi na zamykanie niedochodowych kopalń. Przyczyny zamykania kopalń były spowodowane przewrotami polityczno-populistycznymi oraz zaczęto wdrażać technologie energooszczędne i surowcooszczędne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.