Kubizm co to takiego

Kubizm co to takiego

Zainicjowany we Francji ok. 1906 roku kubizm, był kierunkiem w malarstwie i rzeźbie. Ojcami kubizmu w malarstwie, byli Hiszpan Pablo Picasso oraz Francuz Georges Braque, którzy ściśle ze sobą współpracowali.
Nazwę kubizm zaproponowali niezależnie od siebie Matisse i Vauxcelles w 1908 roku. Nazwa wywodziła się od słowa ?cubes?, co oznacza kuby, sześciany, kostki sześcienne, a po raz pierwszy nazwy tęj użyto w stosunku do geometrycznych płócien Braque`a wystawionych w galerii Kahnweilera. Kubizm powstał z obserwacji i w fazie końcowej dążył do stworzenia syntezy przedmiotu przez swobodne zestawienie elementów. Obserwacja dotyczyła wszystkiego, obserwowano zarówno naturę jaki i naturę rzeczy, człowieka w świecie jak i przedmioty w pracowni.

PODZIAŁ KUBIZMU

Dzieje kubizmu podzielono się na trzy okresy: prekubistyczny (geometryczny), analityczny i syntetyczny.

1. Prekubizm był nurtem w sztuce, który charakteryzował się odejściem od naturalnej budowy ciała ludzkiego.

2. Kubizm analityczny trwał w latach 1907 – 1912, a jego główne cechy, pozwalały na łatwe odróżnienie od innych odmian kierunku. Była to przede wszystkim monochromatyczna paleta, ograniczona do czerni, brązów, szarości. Pojawiające się na płótnach formy były sztywne i geometryczne.

3. Kubizm syntetyczny był reakcją na prawie abstrakcyjne formy kubizmu analitycznego, choć charakterystyczne dla tej fazy są także kolaże. W kubizmie syntetycznym aśladowanie przedmiotu zastąpiono jego syntetycznym znakiem. Nie rozbijano przedmiotów na drobne elementy, ale ukazywano je w sposób bardzo zredukowany, bez szczegółów, oddając istotę, pomijając wygląd. Sugerowano przedmioty uproszczonym znakiem, który miał tylko zasadnicze cechy przedmiotu rzeczywistego. Przedmioty i postacie zbudowane były z dużych, jednolitych, wyraźnie odznaczających się płaszczyzn, wypełnionych żywymi barwami.

Głównymi przedstawicielami kubizmu w Polsce byli:

-Tadeusz Makowski
-Tytus Czyżewski
W Europie natomiast:
-Juan Gris
-Fernand Lger
-Francis Picabia
-Pablo Picasso
-George Brague

Nowatorskie prace Picassa i Braque’a, nie spotkały się z aprobatą społeczną, ale za to szybko znalazły naśladowców w gronie młodych artystów, którzy chcieli tworzyć burząc jednocześnie stare schematy. Zatem chcąc nie chcąc kubizm przyczynił się wraz z impresjonizmem i ekspresjonizmem do rozwoju Pierwszej Awangardy. Chociaż sam nie zaliczał się do sztuki awangardowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.