Węgiel czy drewno – oto jest pytanie.

Węgiel kamienny to skała osadowa, która powstała w karbonie, w erze paleozoicznej ze szczątków roślin. te obumarłe rośliny przebywały warunkach beztlenowych i uległy uwęgleniu. W Polsce węgiel kamienny jest pozyskiwany w Zagłębiu Lubelskim, Zagłębiu Górnośląskim oraz Rybnickim Zagłębiu Węglowym.

Chociaż Polska to kraj obfitujący

w węgiel o dużych złożach węgla, więc zostaje on u nas bardzo znacznie eksploatowany.
Pewną ilość wydobytego węgla kamiennego wywozimy na zachód Europy.
Na terenie Polski odkrywa się około 60 mld ton węgla, co reprezentuje 4% globalnych zapasów. Plasujemy się w globalnej czołówce krajów prowadzących wydobycie węgla. Lecz nasze zapasy nie starczą na długi czas. Naukowcy przepowiadają, że węgiel w Polsce wyczerpie się w ciągu 30 albo 40 lat. Z tym wiąże się fakt, iż na początku lat 90-tych zrealizowano plan restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego. W rezultacie tej przebudowy ograniczono ilość zapasów surowca, m.in. przezzmniejszenie maksymalnego pułapugłębokości złóż.
Trzeba sobie także zdać sprawę z tego, że polski węgiel nie jest najłatwiejszy i najtańszy w pozyskiwaniu. Zawiera w sobie znaczne ilości siarki, i do tego mieści się na relatywnie sporych głębokościach Dla przykładu na obszarze Australii 65 % wydobywanego węgla pozyskuje się z kopalni odkrywkowych.
W trakcie ostatnichkilkudziesięciu lat wydobycie węgla kamiennego w Polsce zminimalizowało się z uwagi na zamknięcie niedochodowych kopalń. Przyczyny likwidacji kopalń były polityczno-populistyczne oraz rozpoczęto stosować technologie ograniczające zużycie energii i surowców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.