Rodzaje węgla

Węgiel brunatny to skała osadowa, która powstała w trzeciorzędzie w kenozoiku z pozostałości roślin obumarłych, które nie miały dostępu do powietrza. Na Ziemi zalegają dodatkowo złoża węgla brunatnego z wieku jurajskiego i karbonu. Na terenie Polski węgiel brunatny wydobywany jest w Zagłębiu Konińskim i na terenie Zagłębia Bełchatowskiego.
Sporo mówi się o węglu brunatnym. Jego cena jest niższa niż węgla kamiennego. Niestety węgiel brunatny jest pozyskiwany metodą odkrywkową, która jest przyczyną degradacji otoczenia. Wydobywanie węgla brunatnego zawdzięczamy na ogół niskiej miąższości osadów.

Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego skutkuje niebezpieczeństwem dla otoczenia. W znacznej mierze przyczynia się do zniszczenia powierzchni glebowej, obniżania się stanu wód wgłębnych i wzrostu zapylenia powietrza. warstwy glebowej, obniżenie poziomu wód podziemnych oraz wzrost zapylenia powietrza.
Elektrownie znajdują się w pobliżu kopalń nie bez powodu. Kluczową przyczyną tej sąsiedniej pozycji jest to by, dać możliwość wygodniejszy pobór wody. na niewielką wartość kaloryczną i pokaźną zawartość wody w węglu brunatnym, niezbyt nadaje się do przenoszenia z miejsca na miejsce i jest stosowany w umiejscowionych w pobliżu elektrowniach.
Dlatego jeżeli zdecydujemy się zakupić węgiel brunatny to najlepiej poczynić to w podczas sezonu grzewczego wtedy gdy palimy i wtedy dojdzie on w tym momencie do pieca. Gdy węgiel brunatny będzie leżał na dworze lub w piwnicy ulegnie wyschnięciu więc straci na tonażu. Węgiel brunatny z dostawą do domu można u nas zamówić składając zamówienie telefoniczne z 1-2 dniowym wyprzedzeniem..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.